VOUCHER: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Τίτλος δράσης: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμή.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών.
 • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 2600€.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πλεονεκτήματα συμμετοχής στη δράση

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμε­νης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτι­κής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 2. Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων.
 3. Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμ­βάνει :

    1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής.

    2. Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:
     a) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους
     b) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
     c) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επι­χείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν
     d) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτι­κής τους άσκησης και
     e) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργα­σίας, όπου είναι δυνατό.

     Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν 2 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και μετά τη λήξη της και υποστήριξη μέσω συναντήσεων/επικοινωνίας με τον Επόπτη πρακτικής άσκησης κατά το ίδιο διάστημα καθώς και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της.

    3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμμα­τος κατάρτισης.

    4. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κα­τάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιη­θεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

     Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους, πλην αυτών που εντάσσονται στον Αγροτικό Τομέα, θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Περιλαμβάνει:

 1. το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 € (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και
 2. το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 € (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).


Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

 1. Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:
  a) Απόφοιτοι υποχρεωτικής έως τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κλπ.) 
  b) Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

 2. Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι:
  - Εμπόριο,
  - Logistics,
  - Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα,
  - Τουρισμός,
  - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  - Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
  - Τρόφιμα-Ποτά,
  - Ενέργεια,
  - Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

 


 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.


Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του έως δύο κλάδους αιχμής.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής (ατομική συνεδρία), για την υποστήριξή του στην επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε ειδικότητα που ανταποκρίνεται στα προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα και ανάγκες του εντός των ορίων της Διοικητικής Περιφέρειας που έχει επιλέξει για τη συμμετοχή του στη δράση. Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα καταλήξει ο ωφελούμενος μετά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα αφορά σε μία από τις αναφερόμενες ειδικότητες ενός εκ των δύο κλάδων επιλογής του στην Αίτηση Συμμετοχής του. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας ή κλάδων.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, εξαιρουμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε ΤΠΕ.

Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με την παρούσα.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.
 3. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
  Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
 4. Ηλικία υποψηφίου.
 5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.
 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ειδικότητες (Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης) ανά κλάδο αιχμής

1. ΕΜΠΟΡΙΟ

 • ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
 • ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)


2. LOGISTICS

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ *2


3. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 • ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ *1
 • ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ *1
 • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ*1
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ *2
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ *2
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ)*1
 • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ*3
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ *1
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ *1
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ *3
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 • ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ


5. ΤΠΕ*2

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ *2
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ *2
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ *2
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ *2
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ*2


6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ *1
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)


7. ΤΡΟΦΙΜΑ -ΠΟΤΑ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ *2
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ *2


8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ *2


9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ *2
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ *2
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΪΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ *1
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ –ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ *2


10. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ *2
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ *2
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ *2
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


*1: Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας)

*2: Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα

*3: Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος ή αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης.

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στις ειδικότητες των κλάδων περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι:

 1. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
 2. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 3. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και,
 4. Χρήση εφαρμογών Η/Υ (υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος κατάρτισης δεν προβλέπει εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


Η συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό / επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη, η οποία, μεταξύ άλλων, βοηθά το άτομο, να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Η συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί την εναρκτήρια υπηρεσία της παρούσας δράσης και διαπνέει τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε αυτήν. Οι απώτεροι στόχοι της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων, στο πλαίσιο της παρούσας, είναι :

 1. η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
 2. η έγκυρη και περιεκτική πληροφόρηση για την ειδικότητα/αντικείμενο κατάρτισης και τις συνθήκες και προοπτικές στην αγορά εργασίας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα
 3. η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων
 4. η καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης


Στο πλαίσιο της παρούσας, οι σχετικές υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις (3) φάσεις σε σχέση με τη συμμετοχή των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης:  
  Μετά την ένταξη κάθε ενδιαφερόμενου στο μητρώο ωφελουμένων της δράσης, το μέλος του μητρώου θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία με στόχους:

  a) την επιλογή προγράμματος κατάρτισης σε μία ειδικότητα από τους δηλωθέντες κλάδους προτίμησής του σύμφωνα με την Αίτηση Συμμετοχής του, βάσει του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, των δεξιοτήτων, και των ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ειδικότητες των κλάδων προτίμησής του και

  b) την αποτύπωση των προδιαγραφών των κατάλληλων για τον ωφελούμενο θέσεων πρακτικής άσκησης.

  Η επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης (ειδικότητας) από τον ωφελούμενο σε συνεργασία με το στέλεχος συμβουλευτικής/σύμβουλο, θα αποτυπώνεται σε έγγραφο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή και των δύο εμπλεκομένων και θα παραδίδεται στον Πάροχο για να το συνυπογράψει.

  Κατά την ίδια φάση, σε συνέχεια της πρώτης ατομικής συνεδρίας, ο Πάροχος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιλογή του ωφελούμενου και τις προδιαγραφές της / των θέσης / θέσεων πρακτικής άσκησης παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του επόπτη πρακτικής με στόχο την εύρεση κατάλληλης επιχείρησης πρακτικής άσκησης από τις διαθέσιμες, με την οποία θα συμβληθούν από κοινού με τον ωφελούμενο, και την ένταξη του ωφελούμενου σε πρόγραμμα/τμήμα κατάρτισης στην ειδικότητα επιλογής.

  Με τη συμμετοχή στην 1η ατομική συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στις υπηρεσίες της δράσης.

 2. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης (κατά το διάστημα που προηγείται της συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και της έναρξης της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις).

  Έως 5 ημέρες μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης, κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε τη θεωρητική κατάρτιση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα συμμετάσχει σε μία ατομική συνεδρία (2η ατομική συνεδρία), η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των ωφελουμένων για:

  a) την πρακτική άσκηση
  b) την αγορά εργασίας ευρύτερα (ενδεικτικά αναφέρονται: σύνταξη βιογραφικού, τρόποι εξεύρεσης εργασίας εντός και εκτός ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη /εκπρόσωπο επιχείρησης) ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων.

 3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της.

  Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως τη λήξη της ή/και κατά το διάστημα ενός μήνα μετά τη λήξη της, ο Πάροχος παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των ωφελουμένων μέσω του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.

  Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες συμβουλευτικής περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής / συμβούλους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την Α’ και Β’ φάση και υποστήριξη μέσω συναντήσεων/επικοινωνίας με τον Επόπτη πρακτικής άσκησης κατά την Α’ και Γ’ φάση.