ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το έργο αφορά την εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας  «Test of Interactive English» (TIE), αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Αποκτήστε Lower ή Proficiency με τελικό κόστος 400€.

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

 • 45 ώρες διδασκαλίας,
 • εκπαιδευτικό υλικό (δεν απατείται η αγορά ειδικών βιβλίων),
 • έξοδα συμμετοχής στις εξετάσεις και η έκδοση πιστοποιητικού,
 • 50% έκπτωση σε επιπλέον ώρες διδασκαλίας Αγγλικών.

Παρέχεται επιπλέον έκπτωση έως 100€ σε ομαδικές εγγραφές ή σε περίπτωση σχηματισμού τμήματος 10 ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 211 012 12 29 -30.

Κάντε αίτηση...


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙΩφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να είναι:

 •  Οι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 •  Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, οικονομικοί μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.)
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, κατά την οποία θεωρείται ως απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας για μετάταξη ή μετακίνηση σε άλλη δημόσια θέση στην οποία θεωρείται ως απαραίτητο από το ΑΣΕΠ προσόν.
 • Φοιτητές / σπουδαστές
 • Αγρότες


Δεν πληρώ τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μπορώ να συμμετέχω;
Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα με επιπρόσθετη επιβάρυνση 200€, δηλαδή με τελικό κόστος 600€.

 Κάντε αίτηση...


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα  θα αποτελείται από 45 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν και την προετοιμασία του απαραίτητου για της εξετάσεις πιστοποίησης βιβλίου καταγραφής logbook.

Συχνότητα μαθημάτων: 2 φορές την εβδομάδα

Διάρκεια μαθημάτων: 2 ώρες

Συνολική διάρκεια προγράμματος: 12 εβδομάδες

Ώρες διεξαγωγής:
Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια στην όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη διαμόρφωση το ωρολογίου προγράμματος έτσι ώστε όλοι οι σπουδαστές μας να μπορούν άνετα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Γι’ αυτό το λόγο, κάθε τμήμα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης με όλους του συμμετέχοντες. Σε γενικές γραμμές, τα τμήματά μας χωρίζονται σε:

 • Πρωινά τμήματα με ώρες διεξαγωγής 10:00-16:00, δηλαδή το παραπάνω μάθημα διάρκειας 2 ωρών καθορίζεται στο χρονικό αυτό πλαίσιο, π.χ. 10:00 -12:00 ή 11:00 - 13:00 κλπ.
 • Απογευματινά τμήματα με ώρες διεξαγωγής 16:00 - 22:00, όπου αντίστοιχα το παραπάνω μάθημα διάρκειας 2 ωρών καθορίζεται στο χρονικό αυτό πλαίσιο, π.χ. 16:00 -18:00 ή 19:00 - 21:00 κλπ.


Επίπεδο προετοιμασίας:
Κάθε τμήμα στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοποίησης Αγγλικών. Ανάλογα με το συγκεκριμένο επίπεδο διαμορφώνεται και η προετοιμασία. Συγκεκριμένα σχηματίζονται τμήματα με επίπεδο προετοιμασίας: B1, B2, C1, C2.

 

Με ποια κριτήρια ορίζουμε το επίπεδο που μπορώ να παρακολουθήσω;

Για εγγραφή σε τμήμα C2 ('Αριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας) απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Β2 (Lower) ή/και C1 (Advance). Γενικά, ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου C2:

 • Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία ουσιαστικά όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
 • Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, αναδομώντας επιχειρήματα και απόψεις με απόλυτη συνοχή.   
 • Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη ευφράδεια και ακρίβεια λόγου διαφοροποιώντας το νόημα σε περισσότερο περίπλοκες καταστάσεις.


Για εγγραφή σε τμήμα C1 (Πολύ καλή χρήση Αγγλικής γλώσσας) απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Β2 (Lower). Γενικά, ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου C1: 

 • Μπορεί να κατανοήσει σε ευρεία κλίμακα απαιτητικά και μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα και να κατανοήσει την σημασία που υπονοείται.
 • Μπορεί να εκφραστεί με ευφράδεία λόγου και αυθορμητισμό, χωρίς πολύ εμφανή δυσκολία αναζήτησης εκφράσεων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Μπορεί να παράγει κατανοητό, σωστά δομημένο και αναλυτικό κείμενο σε δύσκολα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση των οργανωτικών ικανοτήτων του / της.

Για εγγραφή σε τμήμα Β2 (Καλή Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας) προϋποθέτει βασικές γνώσεις γραμματικής και ικανοποιητικό λεξιλόγιο. Επιπλέον,
ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου Β2: 
 • Μπορεί να κατανοήσει το βασικό νόημα περίπλοκων κειμένων σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συζητήσεων στον τομέα εξειδίκευσης του / της. 
 • Μπορεί να επικοινωνήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ευφράδειας και αυθορμητισμού που κάνει εφικτή την ομαλή επικοινωνία με άτομα που χρησιμοποιούν την γλώσσα ως μητρική, χωρίς δυσκολία και από τις δύο πλευρές.
 • Μπορεί να παράγει κατανοητό, αναλυτικό κείμενο σε ευρεία κλίμακα θεμάτων και να εξηγεί την προσωπική του / της άποψη σε ένα συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών επιλογών.

 

Για εγγραφή σε τμήμα Β1 (Μέτρια Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας) προϋποθέτει βασικές γνώσεις γραμματικής και βασικό λεξιλόγιο. Επιπλέον,ο κάτοχος πιστοποίησης ΤΙΕ επιπέδου Β1:  

 • Μπορεί να κατανοήσει τα βασικά σημεία της αποκτώμενης γνώσης σε οικεία θέματα, τα οποία συναντώνται συχνά στην εργασία, στο σχολείο, στις διάφορες δραστηριότητες, κτλ. Μπορεί επίσης να ανταποκριθεί τις περισσότερες περιπτώσεις που είναι πιθανόν να ανακύψουν, όταν ταξιδέψει σε περιοχές όπου ομιλείται η γλώσσα.   
 • Μπορεί να παράγει απλό κείμενο που συνδέεται με θέματα τα οποία είναι οικεία ή έχουν προσωπικό ενδιαφέρον.
 • Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και με συντομία να αιτιολογεί και να εξηγεί τις προσωπικές του / της απόψεις και σχέδιά.


Κάντε αίτηση...


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΕΤο Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με τα αποτελέσματα να εκδίδονται σε 20 εργάσιμες μέρες (ένα μήνα) μετά την εξέταση.
 
Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 
Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίπεδα Lower & Proficiency - Β1, B2, C1, C2). Η απόδοση μετριέται με βάση το τί μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τί αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τί μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΣΕΠΗ Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι  «οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της αγγλικής γλώσσας» (Αρ. Πρωτ.:42069/4.2.2009).


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


 

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 60 λεπτά).


Ο υποψήφιος για τις εξετάσεις TIE απαιτείται να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

 • πρέπει να διεξάγει μια έρευνα (investigation / mini-project)
 • πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο / graded reader της απόλυτης επιλογής του/της στα Αγγλικά
 • πρέπει να παρακολουθήσει ένα νέο που προβάλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (news story)


Ο υποψήφιος πρέπει να δημιουργήσει ένα βιβλίο καταγραφής (logbook) της προετοιμασίας του για την εξέταση ΤΙΕ. Πρόκειται για ένα σημειωματάριο στο οποίο ο υποψήφιος καταγράφει τις πληροφορίες που αφορούν όλα όσα αφορούν την προετοιμασία που απαιτείται όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει το logbook του μαζί του στην προφορική εξέταση και εφόσον το επιθυμεί και στη γραπτή.


ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ


 

Οι υποψήφιοι που δεν θα πετύχουν το επίπεδο που δήλωσαν ότι κατέχουν στην αίτηση υποψηφίου, δικαιούνται να επανεξεταστούν ΔΩΡΕΑΝ στο μέρος της εξέτασης που υστέρησαν, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Να πετύχουν το επίπεδο που δήλωσαν στην αίτηση υποψηφίου (ή και ανώτερο) στο ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης.
 • Να μην έχουν ζητήσει βεβαίωση ή έκδοση πιστοποιητικού.

Ο υποψήφιος που δίνει εξετάσεις στο χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους δικαιούται να κάνει χρήση του δικαιώματος Resit μέχρι την 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, εκδίδεται το πιστοποιητικό με το επίπεδο που πέτυχε στην πρώτη εξέταση. Με τη διαδικασία του resit δίνεται η δυνατότητα στο σχολείο ή το καθηγητή να επικεντρώσει την προετοιμασία του υποψηφίου στο μέρος της εξέτασης που ο υποψήφιος υστέρησε.

Η δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης σε συνδυασμό με :   

 • Το γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται όταν είναι έτοιμος και όχι μόνο δύο φορές το χρόνο.
 • Το γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και σε θέματα που άπτονται των προσωπικών του ενδιαφερόντων.
 • Το γεγονός ότι ο τρόπος εξέτασης «ωθεί»το σχολείο και τον καθηγητή να καλλιεργήσει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί σωστά στην Αγγλική γλώσσα.
 • Την ταχύτητα έκδοσης των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ


 

Οι υποψήφιοι που μετά την συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία απέτυχαν να λάβουν πιστοποιητικό στο επίπεδο γλωσσομάθειας που δήλωσαν , επειδή σε κανένα από τα δύο μέρη της εξέτασης δεν πέτυχαν το δηλωθέν επίπεδο και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, τώρα έχουν το δικαίωμα να δώσουν  και τα δύο μέρη της εξέτασης του ΤΙΕ στην τιμή των 80€.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση  του δικαιώματος της δεύτερης ευκαιρίας  μόνον  εφόσον δηλώσουν συμμετοχή σε εξεταστική που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης στην οποία συμμετείχαν.  
Οι υποψήφιοι που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος της δεύτερης ευκαιρίας,  στην περίπτωση που μετά την επανεξέταση τους  δεν καταφέρουν να πετύχουν  το δηλωθέν επίπεδο  σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης  ΔΕΝ δικαιούνται Δωρεάν επανεξέταση. 

 Κάντε αίτηση...

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝΤο τελικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 400€ και συμπεριλαμβάνει:

 • 45 ώρες διδασκαλίας
 • εκπαιδευτικό υλικό: δεν απατείται η αγορά ειδικών βιβλίων εκμάθησης Αγγλικών, ωστόσο οι ωφελούμενοι ευθύνονται για την προμήθεια (και τυχόν κόστος) του βιβλίου πάνω στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.
 • έξοδα συμμετοχής στις εξετάσεις και η έκδοση πιστοποιητικού,
 • 50% έκπτωση σε επιπλέον ώρες διδασκαλίας Αγγλικών.

Παρέχεται επιπλέον έκπτωση έως 100€ σε ομαδικές εγγραφές ή σε περίπτωση σχηματισμού τμήματος 10 ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 211 012 12 29 -30.


Επιπλέον παροχές:
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος κρίνει απαραίτητη την παρακολούθηση επιπλέον ωρών διδασκαλίας, αυτό δυνάται να πραγματοποιηθεί στην προνομιακή τιμή των 50€ για κάθε επιπλέον μήνα. Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει έκπτωση 50%.

Υποχρεώσεις ωφελούμενων:
Το κόστος του προγράμματος (400€) δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς του βιβλίου στο οποίο θα εξεταστεί ο ωφελούμενος. Το επιπλέον απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την διεξαγωγή των μαθημάτων παρέχεται από την ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Κάντε αίτηση...


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


 

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 400€. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής σε 3 δόσεις:

Για τους ωφελούμενους της δράσης:
Α δόση (Εγγραφή): 100€ και καταβάλλεται με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Β δόση: 150€ και καταβάλλεται με την έναρξη των μαθημάτων και εντός της πρώτης εβδομάδας διεξαγωγής αυτών.
Γ δόση: 150€ και καταβάλλεται μετά το πέρας 6 εβδομάδων διδασκαλίας    

Για σπουδαστές που δεν δικαιούνται να ενταχθούν:
Α δόση (Εγγραφή): 100€ και καταβάλλεται με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Β δόση: 250€ και καταβάλλεται με την έναρξη των μαθημάτων και εντός της πρώτης εβδομάδας διεξαγωγής αυτών.
Γ δόση: 250€ και καταβάλλεται μετά το πέρας 6 εβδομάδων διδασκαλίας    

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 

 1. Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής.
 2. Εντός 15 ημερών, θα σας σταλεί μέσω SMS & e-mail επιβεβαίωση της επιλογής σας.
 3. Προσκομίζεται στην ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ την Α δόση αξίας 100€ και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην δράση (παρέχεται από την ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ)
  • Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού επιλεξιμότητας (π.χ. κάρτα ανεργίας, βεβαίωση σπουδών κλπ).
  • Ταυτότητα
 4. Οριστικοποίησης ημερομηνιών διεξαγωγής μαθημάτων.

Κάντε αίτηση...