ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ

Η ΠΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για την συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2015.

Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και για την διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.


Κάντε αίτηση...ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης τις οποίες διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η βελτίωση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η ειδικευμένη εκπαίδευση στην συγκεκριμένη θεματολογία που απαιτείται για την επιτυχία τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην μικροδιδασκαλία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Κάντε αίτηση...


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

(Με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

• Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων, αρχές μάθησης ενηλίκων, ο ρόλος του εκπαιδευτή
• Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
• Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
• Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
• Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
• Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
• Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
• Σχεδιασμός 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους
• Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
• Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους
• Ανάλυση θεωρητικής θεματολογίας της τράπεζας θεμάτων

 

Κάντε αίτηση...

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: (110 διδακτικές ώρες)

• 50 ώρες θεωρία
• 60 ώρες πρακτική άσκηση (εργασίες – μικροδιδασκαλίες)
Δωρεάν επιπλέον παρακολούθηση όσον μικροδιδασκαλιών (πρακτική άσκηση) κρίνετε απαραίτητο.

 

ΠΟΤΕ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ:


• Α1: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 10:00-13:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Α2: Τρίτη-Πέμπτη: 10:00-13:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Α3: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 13:00-16:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Α4: Τρίτη-Πέμπτη: 13:00-16:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Β1: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 16:00-19:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Β2: Τρίτη-Πέμπτη: 16:00-19:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Β3: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 19:00-22:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

• Β4: Τρίτη-Πέμπτη: 19:00-22:00
    Σάββατο: 10:00-16:00

 

Κάντε αίτηση...


Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 110 ωρών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Έμπειροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΚΟΣΤΟΣ: 260 € ανά συμμετοχή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό αυτό έως και μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε σεμιναρίου.

 

Κάντε αίτηση...