ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H επιταγή (Voucher) αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικό χρήστη Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Οι ωφελούμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν & πιστοποιηθούν σε 3 ενότητες (MS Word, MS Excel & Internet).

Κάντε αίτηση...

 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική. Το κόστος συμμετοχής τους στις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένου του κόστους έκδοσης του πιστοποιητικού, ανέρχεται σε 180€.

Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης με πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 30€ για κάθε ενότητα.


 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να είναι:

 •  Οι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 •  Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, οικονομικοί μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.).
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
 • Φοιτητές / σπουδαστές.

 • Εργαζόμενοι με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (εώς 6150€).

 

Κάντε αίτηση...


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ώρες κατάρτισης: 30 ώρες (6-9 εβδομάδες)

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους. Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης με πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 30€ για κάθε ενότητα.


Κάντε αίτηση...

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Οι άνεργοι/ες, αλλά κι όσοι συμμετάσχουν και ενταχθούν στο πρόγραμμα ΔΕΝ έχουν καμία συμμετοχή στο κόστος κατάρτισης. Είναι υποχρεωτική όμως η συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Η καταβολή των εξέταστρων θα γίνεται στον ανάδοχο φορέα διαχείρισης του έργου,την ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ. Το συνολικό κόστος δύναται να καταβληθεί σε 3 δόσεις:

 1. 80€ με την εγγραφή στο έργο
 2. 50€ με την έναρξη των μαθημάτων
 3. 50€ με τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.FAQ

 

Ποιο πιστοποιητικό θα αποκτήσω; Είναι αναγνωρισμένο;

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό UNICERT PRIMARY.

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα) και στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου (Internet). Αποτελεί το αναγκαίο πιστοποιητικό, που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

 

Ποιες είναι οι ΔΩΡΕΑΝ παροχές στους καταρτιζόμενους;

Οι δωρεάν παροχές στους καταρτιζόμενους είναι:

 • Μαθήματα 35 ωρών.

 • Test προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

 • Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

 • Εκπτωτικά κουπόνια σε υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Έκδοση πιστοποιητικού.

 

Όλα τα παραπάνω θα τα αποκτήσετε με την έναρξη της εκπαίδευσής σας.

 

Ποιες ώρες & ημέρες γίνονται τα μαθήματα;

Οι κύκλοι μαθημάτων χωρίζονται σε τμήματα:

 • πρωινά: 10:00 -14:00
 • μεσημεριανά: 14:00 - 18:00
 • απογευματινά: 18:00 - 22:00

Διάρκεια μαθημάτων: 2 ή 3 ώρες

Συχνότητα μαθημάτων: 3 φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα:

 • Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή ή Σάββατο
 • Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή ή Σάββατο

 

Κάντε αίτηση...

 


Διαδικασία συμμετοχής:

 1. Συμπληρώνετε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής.
 2. Εντός 48 ωρών, θα λάβετε ενημερωτικό e-mail για την αποδοχή της αίτησής σας.
 3. Καταθέτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης ιδιότητας ωφελουμένου στην ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ.
 4. Για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας, καταβάλλετε το ποσό των 80€ σε ειδικό λογαριασμό που θα σας δοθεί.
 5. Εντός 24 ωρών θα σας σταλεί SMS επιβεβαίωσης της επιλογής σας στην δράση.

Κάντε αίτηση...