ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H επιταγή (Voucher) αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικό χρήστη Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Οι ωφελούμενοι μπορούν να εκπαιδευτούν & πιστοποιηθούν σε 3 ενότητες (MS Word, MS Excel & Internet).

Κάντε αίτηση...

Επιταγη (Voucher) δωρεαν μαθηματων Web Design & Joomla


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H επιταγή (Voucher) αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικό Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών. 

Η πιστοποίηση Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών αποτελεί το καταλληλότερο αποδεικτικό των γνώσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας, καθώς και για την εγκατάσταση και διαχείριση του Joomla. Το internet πλέον είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ οι άνθρωποι που έχουν τις πιστοποιημένες γνώσεις για αυτό αποτελούν το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία. 

Επιπλέον, το παραπάνω σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Κάντε αίτηση...

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το έργο αφορά την εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας  «Test of Interactive English» (TIE), αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Αποκτήστε Lower ή Proficiency με τελικό κόστος 400€.

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

  • 45 ώρες διδασκαλίας,
  • εκπαιδευτικό υλικό (δεν απατείται η αγορά ειδικών βιβλίων),
  • έξοδα συμμετοχής στις εξετάσεις και η έκδοση πιστοποιητικού,
  • 50% έκπτωση σε επιπλέον ώρες διδασκαλίας Αγγλικών.

Παρέχεται επιπλέον έκπτωση έως 100€ σε ομαδικές εγγραφές ή σε περίπτωση σχηματισμού τμήματος 10 ατόμων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 211 012 12 29 -30.

Κάντε αίτηση...