Στις 29 Αυγούστου 2014 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα ανέργων για 12.000 ωφελούμενους από 18 έως 24 ετών.


Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα (εκτός μελών ΣΕΤΕ) μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα προσφοράς πρακτικής άσκησης και να επωφεληθεί από την στελέχωση των τμημάτων της με νέους που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι 6 μήνες χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.


Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.


Οφέλη επιχειρήσεων
• Κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών για διάρκεια έως 6 μήνες.

Επιχείρηση με 0 έως 4 άτομα προσωπικό (μισθωτής σχέσης εργασίας - ΙΚΑ) μπορεί να απορροφήσει έως 1 άτομο.

Επιχείρηση με  5 εργαζομένους και άνω (μισθωτής σχέσης εργασίας - ΙΚΑ) μπορεί να απορροφήσει έως και το 30% του εργατικού δυναμικού της.

• Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών σε περίπτωση πρόσληψης με το πέρας της πρακτικής άσκησης.

• Οι καταρτιζόμενοι για όλο το διάστημα υλοποίησης της δράσης (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, παρεχόμενες από τον εκάστοτε πάροχο κατάρτισης, μέσω προβλεπόμενης χρηματοδότησης του προγράμματος.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης στο πρόγραμμα, παρακαλώ κάντε κλικ στο παρακάτω link, συμπληρώστε την φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου από κοινού να οργανώσετε τα επόμενα στάδια συμμετοχής σας.


Αίτηση συμμετοχής ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης


Αναλυτικοί όροι προγράμματος...