Επιταγη (Voucher) δωρεαν μαθηματων Web Design & Joomla


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H επιταγή (Voucher) αφορά τη ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικό Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών. 

Η πιστοποίηση Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών αποτελεί το καταλληλότερο αποδεικτικό των γνώσεων σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης προσωπικής ή επαγγελματικής ιστοσελίδας, καθώς και για την εγκατάσταση και διαχείριση του Joomla. Το internet πλέον είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ οι άνθρωποι που έχουν τις πιστοποιημένες γνώσεις για αυτό αποτελούν το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία. 

Επιπλέον, το παραπάνω σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Κάντε αίτηση...

 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική και το κόστος συμμετοχής τους στις εξετάσεις (250€), συμπεριλαμβανομένου του κόστους έκδοσης του πιστοποιητικού, καταβάλλεται από τους καταρτιζόμενους σε τρεις δόσεις.

 


 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι από την παρούσα προκήρυξη μπορούν να είναι:

 •  Οι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 •  Άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, οικονομικοί μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.).
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
 • Φοιτητές / σπουδαστές.

 • Εργαζόμενοι με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (εώς 6150€).

 

Κάντε αίτηση...


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης  θα αποτελείται από 2 μήνες (44 ώρες) διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων και των ωρών τεστ προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους. Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης με πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 80€.


Κάντε αίτηση...

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Οι άνεργοι/ες, αλλά κι όσοι συμμετάσχουν και ενταχθούν στο πρόγραμμα ΔΕΝ έχουν καμία συμμετοχή στο κόστος κατάρτισης. Είναι υποχρεωτική όμως η συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Η καταβολή των εξέταστρων θα γίνεται στον ανάδοχο φορέα διαχείρισης του έργου,την ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ. Το συνολικό κόστος είναι 250€ και δύναται να καταβληθεί σε τρεις δόσεις α) 100€ με την εγγραφή στο Έργο β) 100€ με την έναρξη των μαθημάτων γ) 50€ με τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 FAQ

 

Ποιο πιστοποιητικό θα αποκτήσω; Είναι αναγνωρισμένο;

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τo πιστοποιητικό Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών του φορέα πιστοποίησης UNICERT.

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει και αναπτύσσει ιστότοπους και διαδικτυακές εφαρμογές, φροντίζοντας τη σωστή διαχείριση των δεδομένων μίας επιχείρησης.

 Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).


Ποιες είναι οι ΔΩΡΕΑΝ παροχές στους καταρτιζόμενους;

Οι δωρεάν παροχές στους καταρτιζόμενους είναι:

 • Μαθήματα 44 ωρών.

 • Test προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

 • Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

 • Εκπτωτικά κουπόνια σε υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Έκδοση πιστοποιητικού.

 

Όλα τα παραπάνω θα τα αποκτήσετε με την έναρξη της εκπαίδευσής σας.

 

Τί θα μάθω;

 • HTML-CSS - Dreamweaver
 • Επεξεργασία/ προσαρμογή φωτογραφιών για χρήση σε ιστοσελίδες (Photoshop)
 • Δημιουργία διαφημιστικών banner (Flash)
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας (πραγματικό project)
 • Ενημέρωση και διαχείριση ιστοσελίδας με το Joomla.

 

Ποιες ώρες & ημέρες γίνονται τα μαθήματα;

Οι κύκλοι μαθημάτων χωρίζονται σε τμήματα:

 • πρωινά: 10:00 -14:00
 • μεσημεριανά: 14:00 - 18:00
 • απογευματινά: 18:00 - 22:00

 Διάρκεια μαθημάτων: 2 ή 3ώρες

Συχνότητα μαθημάτων: 3 φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα:

 • Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή ή Σάββατο
 • Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή ή Σάββατο

 

Κάντε αίτηση...

 


Διαδικασία συμμετοχής:

 1. Συμπληρώνετε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής.
 2. Θα λάβετε ενημερωτικό e-mail για την αποδοχή της αίτησής σας.
 3. Εντός 15 ημερών, θα σας σταλεί μέσω SMS & e-mail ο κωδικός της επιταγής (Voucher) σας.
 4. Καταθέτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης ιδιότητας ωφελουμένου στην ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ.
 5. Για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας, καταβάλλετε το ποσό των 80€ σε ειδικό λογαριασμό που θα σας δοθεί.
 6. Εντός 24 ωρών θα σας σταλεί SMS στο κινητό σας με τον κωδικό ενεργοποίησης της επιταγής σας. Με τον κωδικό αυτό μπορείται να γραφτείτε σε τμήμα της επιλογής σας και να ξεκινήσετε την κατάρτιση.


Κάντε αίτηση...