ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αναζητά άτομα όλων των ηλικιών για κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

 

  • Καθηγητής/ -τρια για την διδασκαλία σεμιναρίων AutoCAD 2D & 3D (κωδικός θέσεης: CAD23)
    Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ με πιστοποίηση, πιστοποίηση Autodesk επιθυμητή
  • Καθηγητής/ -τρια για την διδασκαλία σεμιναρίων 3Ds Max & Maya (κωδικός θέσεης: 3D12)
    Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ με πιστοποίηση, πιστοποίηση Autodesk επιθυμητή